מחקר ופיתוח​

יער מאכל הינו מערכת אגרואקולוגית המאפשרת גידול מזון בר קיימא לצד שיקום אקולוגי. מטרתנו בעבודת המחקר הינה הגדלת התפוקות המתקבלות מהיער, הן לאדם והן למערכת האקולוגית. על מנת לקדם מטרה זו אנו נדרשים לשלב כלים ממספר עולמות ידע: אגרונומיה, אקולוגיה, פרמקלצ'ר ותכנון נוף.  אנו בוחנים פרויקטים קיימים בארץ ובעולם ובאמצעות ידע קיים מפתחים מודלים מותאמים להיקשר המקומי. כמו כן, מחלקת המו"פ מעורבת בכל פרויקט חדש לצורך הטמעה ובחינה של פיתוחים חדשים. המודלים המרכזיים אותם אנו מפתחים הינם יער מאכל ציבורי קהילתי ויער מאכל יצרני מניב.

אנו פועלים ליצירת גוף ידע מעשי ותיאורטי עבור נושאי הפיתוח הבאים:

פרקטיקות ייעור לקבלת מערכת בריאה ומניבה:

  • צפיפויות שתילה
  • בחינת זנים למאכל
  • בחינת צמחייה תומכת
  • גיזום
  • הגנת הצומח
  • תכשירי טיוב צימוח

גידול מזון בר קיימא

   • העלאת כמות ואיכות התוצרת
   • בחינת גידולי ערך מגוונים וחדשים
   • הגדרת שילובי גידולים מיטביים

שימור נגר עילי

   • החדרת מי נגר לאקוויפר המקומי
   • הפחתת צרכי השקייה באמצעות שימור נגר

שיקום קרקעות

    • תקשורת בין אוכלוסיות שונות: מיקרואורגניזמים-צמחיה-בעלי חיים
    • הערכת חיות הקרקע באמצעות כרומטוגרפיות
    • ממשק חיפוי קרקע
    • ביוצ'אר
    • דשנים ביולוגים ותכשירים 

עידוד מגוון ביולוגי

    • יצירת נישות אקולוגיות שונות
    • ניטור המגוון לאורך זמן